Dierenverzekeringen    Hondenwebshop     Hondenvakanties     Honden blog   

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Doggy Time: 

Doggy Time, gevestigd in Ede, KvK nummer: 77416422.

Eigenaar:

Eigenaar van een of meerdere huisdieren.

Huisdier / Hond:

Een of meerdere huisdieren en/of honden van Eigenaar die door Doggy Time worden uitgelaten (hondenuitlaatservice) en/of waarop wordt opgepast (dierenoppas).

 

Kennismakingsgesprek

Doggy Time komt persoonlijk langs om kennis te maken met de eigenaar van het huisdier (hierna te noemen; Eigenaar) en huisdier. Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt het inschrijfformulier, algemene voorwaarden, sleutelcontract en (eventuele) bijzonderheden besproken. Dit gesprek is geheel vrijblijvend. Wanneer beide partijen, Doggy Time en Eigenaar, akkoord gaan, wordt alles getekend voor akkoord. Doggy Time behoudt zich het recht om een huisdier te weigeren.

 

Huissleutel

Doggy Time is indien nodig in het bezit van één huissleutel van de Eigenaar waarvoor het sleutelcontract is getekend. Het sleutelcontract wordt tijdens het eerste kennismakingsgesprek getekend door beide partijen: Doggy Time en Eigenaar.

 

Toestemming dierenarts

Eigenaar geeft Doggy Time toestemming om naar een dierenarts naar keuze te gaan indien dat nodig blijkt volgens een of meerdere medewerkers van Doggy Time. De kosten van de dierenarts zijn te allen tijde volledig (100%) voor de Eigenaar.

 

Communicatie

De Eigenaar zal gedragsveranderingen en bijzonderheden met betrekking tot gezondheid tijdig doorgeven aan Doggy Time.

 

Verzekering en behandeling

De Eigenaar dient minimaal WA verzekerd te zijn voor zijn/haar huisdier. Iedere hondeneigenaar is in Nederland aansprakelijk voor zijn/haar hond, ook wanneer een of meerdere honden gaat logeren of meegaat met een ander. Doggy Time kan niet aansprakelijk worden gesteld die door de hond van de Eigenaar wordt aangericht, of aan schade die de hond zelf ondervindt. Eigenaar zorgt ervoor dat zijn/haar hond preventief is behandeld tegen wormen, vlooien en teken. Dit ter bescherming van eigen dier en andere dieren.

 

Halsband, tuig en riem

De Eigenaar zorgt voor een stevige en veilige halsband, tuig en riem. Doggy Time neemt de hond niet mee aan een slipketting, prikketting of stroomband. 

 

Verwondingen

Doggy Time is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verwondingen aan het huisdier en/of schade aangebracht door het huisdier. Ook is Doggy Time niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekte of overlijden van het huisdier. 

Bereikbaarheid

De Eigenaar is bereikbaar voor Doggy Time tijdens de periode dat het dier wordt verzorgd: tijdens de hondenuitlaatservice en/of dierenoppas bij Doggy Time. Indien dit niet mogelijk is, zorgt Eigenaar voor een ander contactpersoon. De Eigenaar informeert Doggy Time hierover voordat de hondenuitlaatservice en/of dierenoppas daadwerkelijk plaatsvindt. De Eigenaar van de hond dient minstens een telefoonnummer te hebben doorgegeven waarop hij/zij bereikbaar is tijdens het uitlaten van een of meerdere honden.

Annuleren Eigenaar: hondenuitlaatservice en/of dierenoppas

De Eigenaar kan een wandeling voor de hondenuitlaatservice kosteloos annuleren mits de afspraak minstens 24 uur (vierentwintig uur) na annulering plaatsvindt. Bij annulering binnen 24 uur (vierentwintig uur) behoudt Doggy Time het recht om de kosten volledig door te rekenen aan de Eigenaar. De Eigenaar kan de dierenoppas aan huis of dierenoppas bij Doggy Time annuleren tot 14 dagen (veertien dagen) voor oppasperiode. Bij annulering binnen 14 dagen (veertien dagen) behoudt Doggy Time het recht om de kosten volledig door te rekenen aan de Eigenaar. Indien de Eigenaar (onverwachts) later vertrekt of eerder terug komt tijdens de oppasperiode, wordt het volledige bedrag gerekend.

 

Annuleren Doggy Time: hondenuitlaatservice en/of dierenoppas

Doggy Time kan een wandeling of dierenoppas annuleren bij overmacht zoals maatregelen van de overheid, autopech, een weeralarm, privé-omstandigheden en/of ziekte. Doggy Time zal er alles aan doen om dit te voorkomen en voor vervanging te zorgen. Indien deze situatie zich voor doet, neemt Doggy Time contact op met de Eigenaar. Indien een wandeling niet door kan gaan, wordt het bedrag binnen 7 dagen (zeven dagen) teruggestort. Met instemming van de Eigenaar kan hier een tegoedbon voor worden aangemaakt. Deze tegoedbon is persoonsgebonden en blijft 1 jaar (een jaar) geldig.  

Facturatie en betaling: hondenuitlaatservice

Overschrijving op rekening

Doggy Time stuurt zo spoedig mogelijk voor de aanvang van de hondenuitlaatservice de factuur per e-mail. De Eigenaar zorgt ervoor dat de betaling 1 dag (één dag) voor aanvang van de hondenuitlaatservice volledig is ontvangen door Doggy Time op rekeningnummer NL84 RABO 0125 7646 69 ten name van A.M. Rolfes onder vermelding van de naam van de Eigenaar en de naam van het huisdier. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, behoudt Doggy Time het recht om de dienst per direct te annuleren. De Eigenaar wordt hiervan op de hoogte gesteld. De Eigenaar zorgt ervoor dat het bedrag voor de te leveren dienst (hondenuitlaatservice) van tevoren is betaald per bankrekening overmaking. Indien de Eigenaar in het bezit is van een tegoedbon, is dit tijdig (1 dag voor aanvang) ontvangen per e-mail.

 

Contant 

De betaling kan ook contant worden voldaan voor het ophalen van de hond.

 

Facturatie en betaling: dierenoppas

Overschrijving op rekening

Doggy Time stuurt zo spoedig mogelijk voor de aanvang van de oppasperiode de factuur per e-mail. De Eigenaar zorgt ervoor dat de betaling 3 dagen (drie dagen) voor aanvang van de oppasperiode volledig is ontvangen door Doggy Time op rekeningnummer NL84 RABO 0125 7646 69 ten name van A.M. Rolfes onder vermelding van de naam van de Eigenaar en de naam van het huisdier. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, behoudt Doggy Time het recht om de dienst per direct te annuleren. De Eigenaar wordt hiervan op de hoogte gesteld. De Eigenaar zorgt ervoor dat het bedrag voor de te leveren dienst (dierenoppas) van tevoren is betaald per bankrekening overmaking. Indien de Eigenaar in het bezit is van een tegoedbon, is dit tijdig (minstens 1 dag voor aanvang) ontvangen per e-mail.

 

Wanbetaling

Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt Doggy Time zich het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Werkgebied

Het werkgebied van de hondenuitlaatservice van Doggy Time is in Ede en omgeving (binnen een straal van 15 kilometer: Ede, Ederveen, Bennekom, Lunteren, Wageningen, Veenendaal, Wekerom, Otterlo en Renswoude). De dierenoppas van Doggy Time bevindt zich aan eigen huis in Ede of op locatie bij de Eigenaar.

Foto’s en video’s 

Tijdens de werkzaamheden van Doggy Time zullen er foto’s en/of video’s worden gemaakt met een smartphone of camera. Deze foto’s en/of video’s worden gebruikt voor onze (betaalde) marketing uitingen. Deze worden naast jou ook gedeeld met derden (via onze website, social media en e-mail). Doggy Time zal zorg dragen dat zo er zo weinig mogelijk zichtbaar is van persoonlijke eigendommen. Alleen de naam van je huisdier kan worden genoemd.

 

Informatie op de website (blogs, pagina’s etc.)

Doggy Time kan niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie op deze website en/of social media kanalen. Neem altijd contact op met je dierenarts of aanbieders van producten/diensten.

 

Download algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Doggy Time en onze website (https://www.doggytime.nl).

Deze algemene voorwaarden zijn bijgewerkt op vrijdag 4 november 2022.

Sluit menu